top of page

STARTER VAN HET JAAR

black-smooth-textured-paper-background.jpg

Criteria

 • Minimumleeftijd is 18 jaar

 • De nieuwe onderneming in Veurne is gestart op 1 januari 2020 of later

 • Elke starter kan slechts één keer deze categorie winnen

 • De kandidaturen worden op basis van volgende criteria beoordeeld:

  • Haalbaarheidsgraad

  • Afstemming op de markt

  • Innovatie

  • Creativiteit

  • Visie en strategie

  • Ondernemerschap 

  • Planning en organisatie

black-smooth-textured-paper-background.jpg
bottom of page